REST API (Beta)

This REST API allows retrieval of basic lncRNA information from LNCipedia. Important: if a specific reference genome is prefered, this has to be be specified in the url. API endpoint:

https://lncipedia.org/api/

GET /api/transcript/:id

Retrieve information on one specific lncRNA transcript.

Parameters

Fields

Example

Example request

GET https://lncipedia.org/api/transcript/HOTAIR:1

Example respons

{ 
  "chromosome":"chr12",
  "class":"antisense",
  "end":53974956,
  "exons":[ 
   { 
     "end":53964124,
     "start":53962308
   },
   { 
     "end":53964283,
     "start":53964231
   },
   { 
     "end":53966087,
     "start":53965964
   },
   { 
     "end":53966377,
     "start":53966276
   },
   { 
     "end":53967394,
     "start":53967269
   },
   { 
     "end":53968756,
     "start":53968617
   },
   { 
     "end":53974956,
     "start":53974898
   }
  ],
  "geneAliases":[ 
   "ENSG00000228630",
   "HOTAIR",
   "ENSG00000228630.1",
   "OTTHUMG00000152934.1",
   "ENSG00000228630.5",
   "HOXC-AS4",
   "HOXC11-AS1",
   "NCRNA00072"
  ],
  "lncipediaGeneID":"HOTAIR",
  "lncipediaTranscriptID":"HOTAIR:1",
  "nrExons":7,
  "refGenome":"hg38",
  "sequence":"CCAGTTCTCAGGCGAGAGCCGCGGCTGACAGGGTCTGGGACAGAAGGAAAGCCCTCCAGCCTCCAGGCCCTGCCTTCTGCCTGCACATTCTGCCCTGATTTCCGGAACCTGGAAGCCTAGGCAGGCAGTGGGGAACTCTGACTCGCCTGTGCTCTGGAGCTTGATCCGAAAGCTTCCACAGTGAGGACTGCTCCGTGGGGGTAAGAGAGCACCAGGCACTGAGGCCTGGGAGTTCCACAGACCAACACCCCTGCTCCTGGCGGCTCCCACCCGGGACTTAGACCCTCAGGTCCCTAATATCCCGGAGGTGCTCTCAATCAGAAAGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGAAGGAGGGGCGTCTTTATTTTTTTAAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGTATGCACATTGGCGAGAGAAGTGCTGCAACCTAAACCAGCAATTACACCCAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAGCAACCACGAAGCTAGAGAGAGAGCCAGAGGAGGGAAGAGAGCGCCAGACGAAGGTGAAAGCGAACCACGCAGAGAAATGCAGGCAAGGGAGCAAGGCGGCAGTTCCCGGAACAAACGTGGCAGAGGGCAAGACGGGCACTCACAGACAGAGGTTTATGTATTTTTATTTTTTAAAATCTGATTTGGTGTTCCATGAGGAAAAGGGAAAATCTAGGGAACGGGAGTACAGAGAGAATAATCCGGGTCCTAGCTCGCCACATGAACGCCCAGAGAACGCTGGAAAAACCTGAGCGGGTGCCGGGGCAGCACCCGGCTCGGGTCAGCCACTGCCCCACACCGGGCCCACCAAGCCCCGCCCCTCGCGGCCACCGGGGCTTCCTTGCTCTTCTTATCATCTCCATCTTTATGATGAGGCTTGTTAACAAGACCAGAGAGCTGGCCAAGCACCTCTATCTCAGCCGCGCCCGCTCAGCCGAGCAGCGGTCGGTGGGGGGACTGGGAGGCGCTAATTAATTGATTCCTTTGGACTGTAAAATATGGCGGCGTCTACACGGAACCCATGGACTCATAAACAATATATCTGTTGGGCGTGAGTGCACTGTCTCTCAAATAATTTTTCCATAGGCAAATGTCAGAGGGTTCTGGATTTTTAGTTGCTAAGGAAAGATCCAAATGGGACCAATTTTAGGAGGCCCAAACAGAGTCCGTTCAGTGTCAGAAAATGCTTCCCCAAAGGGGTTGGGAGTGTGTTTTGTTGGAAAAAAGCTTGGGTTATAGGAAAGCCTTTCCCTGCTACTTGTGTAGACCCAGCCCAATTTAAGAATTACAAGGAAGCGAAGGGGTTGTGTAGGCCGGAAGCCTCTCTGTCCCGGCTGGATGCAGGGGACTTGAGCTGCTCCGGAATTTGAGAGGAACATAGAAGCAAAGGTCCAGCCTTTGCTTCGTGCTGATTCCTAGACTTAAGATTCAAAAACAAATTTTTAAAAGTGAAACCAGCCCTAGCCTTTGGAAGCTCTTGAAGGTTCAGCACCCACCCAGGAATCCACCTGCCTGTTACACGCCTCTCCAAGACACAGTGGCACCGCTTTTCTAACTGGCAGCACAGAGCAACTCTATAATATGCTTATATTAGGTCTAGAAGAATGCATCTTGAGACACATGGGTAACCTAATTATATAATGCTTGTTCCATACAGGAGTGATTATGCAGTGGGACCCTGCTGCAAACGGGACTTTGCACTCTAAATATAGACCCCAGCTTGGGACAAAAGTTGCAGTAGAAAAATAGACATAGGAGAACACTTAAATAAGTGATGCATGTAGACACAGAAGGGGTATTTAAAAGACAGAAATAATAGAAGTACAGAAGAACAGAAAAAAAATCAGCAGATGGAGATTACCATTCCCAATGCCTGAACTTCCTCCTGCTATTAAGATTGCTAGAGAATTGTGTCTTAAACAGTTCATGAACCCAGAAGAATGCAATTTCAATGTATTTAGTACACACACAGTATGTATATAAACACAACTCACAGAATATATTTTCCATACATTGGGTAGGTATGCACTTTGTGTATATATAATAATGTATTTTCCATGCAGTTTTAAAATGTAGATATATTAATATCTGGATGCATTTTCTGTGCACTGGTTTTATATGCCTTATGGAGTATATACTCACATGTAGCTAAATAGACTCAGGACTGCACATTCCTTGTGTAGGTTGTGTGTGTGTGGTGGTTTTATGCATAAATAAAGTTTTACATGTGGTGAATATA",
  "start":53962308,
  "strand":"-",
  "transcriptAliases":[ 
   "ENST00000424518",
   "ENST00000424518.1",
   "HOTAIR-001",
   "OTTHUMT00000328662.1",
   "NONHSAT028510",
   "ENST00000424518.5"
  ],
  "transcriptSize":2421
}

GET /api/gene/:id

Retrieve information on one specific lncRNA gene.

Parameters

Fields

Example

Example request:

GET https://lncipedia.org/api/gene/HOTAIR

Example respons:

{
  "chromosome": "chr12",
  "end": 53974956,
  "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
  "nrTranscripts": 11,
  "refGenome": "hg38",
  "start": 53962308,
  "strand": "-",
  "transcripts": [
    {
      "end": 53974956,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:1",
      "start": 53962308
    },
    {
      "end": 53966630,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:10",
      "start": 53963802
    },
    {
      "end": 53966193,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:11",
      "start": 53962626
    },
    {
      "end": 53974956,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:2",
      "start": 53962308
    },
    {
      "end": 53974947,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:3",
      "start": 53963749
    },
    {
      "end": 53968914,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:4",
      "start": 53964085
    },
    {
      "end": 53968914,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:5",
      "start": 53962308
    },
    {
      "end": 53968763,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:6",
      "start": 53962626
    },
    {
      "end": 53968756,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:7",
      "start": 53962308
    },
    {
      "end": 53968244,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:8",
      "start": 53962314
    },
    {
      "end": 53967355,
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:9",
      "start": 53963901
    }
  ]
}

Search the LNCipedia database for lncRNA transcripts. If a specific chromosomal location is specified, all lncRNAs overlapping with that region (full or partial) are returned. A maximum of 20 records can be retrieved per request. Using the page parameter, one can traverse over all results. Page 0 is the first page and includes the 20 first results, page 1 includes results 21 to 40 etc. The nextPage field holds the URL to conveniently retrieve the next 20 results. When it is absent, no more results are available.

Parameters

Fields

Example

Example request:

GET https://lncipedia.org/api/search?id=ENSG00000228630

Example respons:

{
  "count": 5,
  "page": 0,
  "pages": 1,
  "refGenome": "hg38",
  "transcripts": [
    {
      "chromosome": "chr12",
      "class": "intergenic",
      "end": 53968914,
      "exons": [
        {
          "end": 53964124,
          "start": 53964085
        },
        {
          "end": 53966083,
          "start": 53965964
        },
        {
          "end": 53966377,
          "start": 53966276
        },
        {
          "end": 53968914,
          "start": 53968617
        }
      ],
      "geneAliases": [
        "ENSG00000228630",
        "HOTAIR",
        "ENSG00000228630.1",
        "OTTHUMG00000152934.1",
        "ENSG00000228630.5",
        "HOXC-AS4",
        "HOXC11-AS1",
        "NCRNA00072"
      ],
      "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:4",
      "nrExons": 4,
      "sequence": "CTAATCAATCCAAAAGGAAAAAGAAAAGAGAGGGGTGGGAAGGCATGGGGTGAAAAACTTCAGGTGACACAAAGCAAAAAGATTCCAGTCACCAAAAACAAAAACAAAAAAAAATCTTTTGCCCCCAGCAAGAATCATTTGTTTGGGATCTGTTCCAGCCTCCAGGCCCTGCCTTCTGCCTGCACATTCTGCCCTGATTTCCGGAACCTGGAAGCCTAGGCAGGCAGTGGGGAACTCTGACTCGCCTGTGCTCTGGAGCTTGATCCGAAAGCTTCCACAGTGAGGACTGCTCCGTGGGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGAGGGGCGTCTTTATTTTTTTAAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAG",
      "start": 53964085,
      "strand": "-",
      "transcriptAliases": [
        "ENST00000439545",
        "ENST00000439545.1",
        "HOTAIR-003",
        "OTTHUMT00000328664.1"
      ],
      "transcriptSize": 560
    },
    {
      "chromosome": "chr12",
      "class": "antisense",
      "end": 53974947,
      "exons": [
        {
          "end": 53964124,
          "start": 53963749
        },
        {
          "end": 53966087,
          "start": 53965964
        },
        {
          "end": 53966377,
          "start": 53966276
        },
        {
          "end": 53967394,
          "start": 53967269
        },
        {
          "end": 53968756,
          "start": 53968617
        },
        {
          "end": 53974947,
          "start": 53974898
        }
      ],
      "geneAliases": [
        "ENSG00000228630",
        "HOTAIR",
        "ENSG00000228630.1",
        "OTTHUMG00000152934.1",
        "ENSG00000228630.5",
        "HOXC-AS4",
        "HOXC11-AS1",
        "NCRNA00072"
      ],
      "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:3",
      "nrExons": 6,
      "sequence": "AGGCGAGAGCCGCGGCTGACAGGGTCTGGGACAGAAGGAAAGCCCTCCAGCCTCCAGGCCCTGCCTTCTGCCTGCACATTCTGCCCTGATTTCCGGAACCTGGAAGCCTAGGCAGGCAGTGGGGAACTCTGACTCGCCTGTGCTCTGGAGCTTGATCCGAAAGCTTCCACAGTGAGGACTGCTCCGTGGGGGTAAGAGAGCACCAGGCACTGAGGCCTGGGAGTTCCACAGACCAACACCCCTGCTCCTGGCGGCTCCCACCCGGGACTTAGACCCTCAGGTCCCTAATATCCCGGAGGTGCTCTCAATCAGAAAGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGAAGGAGGGGCGTCTTTATTTTTTTAAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAGCAACCACGAAGCTAGAGAGAGAGCCAGAGGAGGGAAGAGAGCGCCAGACGAAGGTGAAAGCGAACCACGCAGAGAAATGCAGGCAAGGGAGCAAGGCGGCAGTTCCCGGAACAAACGTGGCAGAGGGCAAGACGGGCACTCACAGACAGAGGTTTATGTATTTTTATTTTTTAAAATCTGATTTGGTGTTCCATGAGGAAAAGGGAAAATCTAGGGAACGGGAGTACAGAGAGAATAATCCGGGTCCTAGCTCGCCACATGAACGCCCAGAGAACGCTGGAAAAACCTGAGCGGGTGCCGGGGCAGCACCCGGCTCGGGTCAGCCACTGCCCCACA",
      "start": 53963749,
      "strand": "-",
      "transcriptAliases": [
        "ENST00000455246",
        "ENST00000455246.1",
        "HOTAIR-002",
        "OTTHUMT00000328663.1",
        "ENST00000455246.5"
      ],
      "transcriptSize": 918
    },
    {
      "chromosome": "chr12",
      "class": "intergenic",
      "end": 53966630,
      "exons": [
        {
          "end": 53964124,
          "start": 53963802
        },
        {
          "end": 53966087,
          "start": 53965964
        },
        {
          "end": 53966377,
          "start": 53966276
        },
        {
          "end": 53966630,
          "start": 53966608
        }
      ],
      "geneAliases": [
        "ENSG00000228630",
        "HOTAIR",
        "ENSG00000228630.1",
        "OTTHUMG00000152934.1",
        "ENSG00000228630.5",
        "HOXC-AS4",
        "HOXC11-AS1",
        "NCRNA00072"
      ],
      "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:10",
      "nrExons": 4,
      "sequence": "ATCTTTCTTTGCTAGCTGCCCGGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGAAGGAGGGGCGTCTTTATTTTTTTAAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAGCAACCACGAAGCTAGAGAGAGAGCCAGAGGAGGGAAGAGAGCGCCAGACGAAGGTGAAAGCGAACCACGCAGAGAAATGCAGGCAAGGGAGCAAGGCGGCAGTTCCCGGAACAAACGTGGCAGAGGGCAAGACGGGCACTCACAGACAGAGGTTTATGTATTTTTATTTTTTAAAATCTGATTTGGTGTTCCATGAGGAAAAGGGAAAATCTAGGGAACGGGAGTACAGAGAGAATAATCCGGGTCCTAGCTCGCCACATGAACGCCCAGAGAACGCTGGAAA",
      "start": 53963802,
      "strand": "-",
      "transcriptAliases": [
        "ENST00000425595",
        "ENST00000425595.1",
        "HOTAIR-005",
        "OTTHUMT00000328666.1",
        "NONHSAT028513",
        "ENST00000425595.5"
      ],
      "transcriptSize": 572
    },
    {
      "chromosome": "chr12",
      "class": "antisense",
      "end": 53974956,
      "exons": [
        {
          "end": 53964124,
          "start": 53962308
        },
        {
          "end": 53964283,
          "start": 53964231
        },
        {
          "end": 53966087,
          "start": 53965964
        },
        {
          "end": 53966377,
          "start": 53966276
        },
        {
          "end": 53967394,
          "start": 53967269
        },
        {
          "end": 53968756,
          "start": 53968617
        },
        {
          "end": 53974956,
          "start": 53974898
        }
      ],
      "geneAliases": [
        "ENSG00000228630",
        "HOTAIR",
        "ENSG00000228630.1",
        "OTTHUMG00000152934.1",
        "ENSG00000228630.5",
        "HOXC-AS4",
        "HOXC11-AS1",
        "NCRNA00072"
      ],
      "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:1",
      "nrExons": 7,
      "sequence": "CCAGTTCTCAGGCGAGAGCCGCGGCTGACAGGGTCTGGGACAGAAGGAAAGCCCTCCAGCCTCCAGGCCCTGCCTTCTGCCTGCACATTCTGCCCTGATTTCCGGAACCTGGAAGCCTAGGCAGGCAGTGGGGAACTCTGACTCGCCTGTGCTCTGGAGCTTGATCCGAAAGCTTCCACAGTGAGGACTGCTCCGTGGGGGTAAGAGAGCACCAGGCACTGAGGCCTGGGAGTTCCACAGACCAACACCCCTGCTCCTGGCGGCTCCCACCCGGGACTTAGACCCTCAGGTCCCTAATATCCCGGAGGTGCTCTCAATCAGAAAGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGAAGGAGGGGCGTCTTTATTTTTTTAAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGTATGCACATTGGCGAGAGAAGTGCTGCAACCTAAACCAGCAATTACACCCAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAGCAACCACGAAGCTAGAGAGAGAGCCAGAGGAGGGAAGAGAGCGCCAGACGAAGGTGAAAGCGAACCACGCAGAGAAATGCAGGCAAGGGAGCAAGGCGGCAGTTCCCGGAACAAACGTGGCAGAGGGCAAGACGGGCACTCACAGACAGAGGTTTATGTATTTTTATTTTTTAAAATCTGATTTGGTGTTCCATGAGGAAAAGGGAAAATCTAGGGAACGGGAGTACAGAGAGAATAATCCGGGTCCTAGCTCGCCACATGAACGCCCAGAGAACGCTGGAAAAACCTGAGCGGGTGCCGGGGCAGCACCCGGCTCGGGTCAGCCACTGCCCCACACCGGGCCCACCAAGCCCCGCCCCTCGCGGCCACCGGGGCTTCCTTGCTCTTCTTATCATCTCCATCTTTATGATGAGGCTTGTTAACAAGACCAGAGAGCTGGCCAAGCACCTCTATCTCAGCCGCGCCCGCTCAGCCGAGCAGCGGTCGGTGGGGGGACTGGGAGGCGCTAATTAATTGATTCCTTTGGACTGTAAAATATGGCGGCGTCTACACGGAACCCATGGACTCATAAACAATATATCTGTTGGGCGTGAGTGCACTGTCTCTCAAATAATTTTTCCATAGGCAAATGTCAGAGGGTTCTGGATTTTTAGTTGCTAAGGAAAGATCCAAATGGGACCAATTTTAGGAGGCCCAAACAGAGTCCGTTCAGTGTCAGAAAATGCTTCCCCAAAGGGGTTGGGAGTGTGTTTTGTTGGAAAAAAGCTTGGGTTATAGGAAAGCCTTTCCCTGCTACTTGTGTAGACCCAGCCCAATTTAAGAATTACAAGGAAGCGAAGGGGTTGTGTAGGCCGGAAGCCTCTCTGTCCCGGCTGGATGCAGGGGACTTGAGCTGCTCCGGAATTTGAGAGGAACATAGAAGCAAAGGTCCAGCCTTTGCTTCGTGCTGATTCCTAGACTTAAGATTCAAAAACAAATTTTTAAAAGTGAAACCAGCCCTAGCCTTTGGAAGCTCTTGAAGGTTCAGCACCCACCCAGGAATCCACCTGCCTGTTACACGCCTCTCCAAGACACAGTGGCACCGCTTTTCTAACTGGCAGCACAGAGCAACTCTATAATATGCTTATATTAGGTCTAGAAGAATGCATCTTGAGACACATGGGTAACCTAATTATATAATGCTTGTTCCATACAGGAGTGATTATGCAGTGGGACCCTGCTGCAAACGGGACTTTGCACTCTAAATATAGACCCCAGCTTGGGACAAAAGTTGCAGTAGAAAAATAGACATAGGAGAACACTTAAATAAGTGATGCATGTAGACACAGAAGGGGTATTTAAAAGACAGAAATAATAGAAGTACAGAAGAACAGAAAAAAAATCAGCAGATGGAGATTACCATTCCCAATGCCTGAACTTCCTCCTGCTATTAAGATTGCTAGAGAATTGTGTCTTAAACAGTTCATGAACCCAGAAGAATGCAATTTCAATGTATTTAGTACACACACAGTATGTATATAAACACAACTCACAGAATATATTTTCCATACATTGGGTAGGTATGCACTTTGTGTATATATAATAATGTATTTTCCATGCAGTTTTAAAATGTAGATATATTAATATCTGGATGCATTTTCTGTGCACTGGTTTTATATGCCTTATGGAGTATATACTCACATGTAGCTAAATAGACTCAGGACTGCACATTCCTTGTGTAGGTTGTGTGTGTGTGGTGGTTTTATGCATAAATAAAGTTTTACATGTGGTGAATATA",
      "start": 53962308,
      "strand": "-",
      "transcriptAliases": [
        "ENST00000424518",
        "ENST00000424518.1",
        "HOTAIR-001",
        "OTTHUMT00000328662.1",
        "NONHSAT028510",
        "ENST00000424518.5"
      ],
      "transcriptSize": 2421
    },
    {
      "chromosome": "chr12",
      "class": "intergenic",
      "end": 53967355,
      "exons": [
        {
          "end": 53964124,
          "start": 53963901
        },
        {
          "end": 53964283,
          "start": 53964231
        },
        {
          "end": 53966059,
          "start": 53965964
        },
        {
          "end": 53966377,
          "start": 53966276
        },
        {
          "end": 53967355,
          "start": 53967269
        }
      ],
      "geneAliases": [
        "ENSG00000228630",
        "HOTAIR",
        "ENSG00000228630.1",
        "OTTHUMG00000152934.1",
        "ENSG00000228630.5",
        "HOXC-AS4",
        "HOXC11-AS1",
        "NCRNA00072"
      ],
      "lncipediaGeneID": "HOTAIR",
      "lncipediaTranscriptID": "HOTAIR:9",
      "nrExons": 5,
      "sequence": "AGACCAACACCCCTGCTCCTGGCGGCTCCCACCCGGGACTTAGACCCTCAGGTCCCTAATATCCCGGAGGTGCTCTCAATCAGAAAGGTCCTGCTCCGCTTCGCAGTGGAATGGAACGGATTTAGAAGCCTGCAGTAGGGGAGTGGGGAGTGGAGAGAGGGAGCCCAGAGTTACAGACGGCGGCGAGAGGCCCCAAAGAGTCTGATGTTTACAAGACCAGAAATGCCACGGCCGCGTCCTGGCAGAGAAAAGGCTGAAATGGAGGACCGGCGCCTTCCTTATAAGTATGCACATTGGCGAGAGAAGTGCTGCAACCTAAACCAGCAATTACACCCAAGCTCGTTGGGGCCTAAGCCAGTACCGACCTGGTAGAAAAAGCAACCACGAAGCTAGAGAGAGAGCCAGAGGAGGGAAGAGAGCGCCAGACGAAGGTGAAAGCGAACCACGCAGAGAAATGCAGGCAAGGGAGCAAGGCGGCAGTTCCCGGAACAAACGTGGCAGAGGGCAAGACGGGCACTCACAGACAGAGGTTTATGTATTTTTATTTTTTAAAATCTGATTT",
      "start": 53963901,
      "strand": "-",
      "transcriptAliases": [
        "ENST00000453875",
        "ENST00000453875.1",
        "HOTAIR-004",
        "OTTHUMT00000328665.1",
        "NONHSAT028514",
        "ENST00000453875.5"
      ],
      "transcriptSize": 562
    }
  ]
}